Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Eforie, ingeschreven in het Handelsregister bij Eforie onder nummer 67745911, gevestigd aan de Willem Barentsstraat 4 te Hoek van Holland met contactpersoon E. Woudsma – de Ruijter. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Eforie door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via de website www.eforie.nl.

 

Eforie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Eforie.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Eforie, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Eforie en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en om;

  • Een account te maken voor Mijn Superkracht
  • Een account te maken voor een digitale toets- en/of leeromgeving

 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Eforie. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Eforie. De website heeft een SSL-certificaat, daarmee zijn de gegevens die u op de website invoert beveiligd. Verder worden alle bewaarde gegevens beveiligd door middel van een wachtwoord.

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Rechten

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

U besluit om over te stappen naar een andere partij, dan kunnen de gegevens worden overdragen aan die andere partij.

U kunt een klacht indienen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Bewaartermijn

Eforie bewaart de vakinhoudelijke gegevens zelf niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wel zullen ze nog een jaar beschikbaar blijven in ‘Mijn Superkracht’. Daarnaast wordt u naam en e-mailadres bewaard om u ook in de toekomst van informatie te kunnen voorzien.

 

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Eforie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.