Reactie plaatsen

Reacties

Aukje Verheij
4 jaar geleden

Ib-er
januari 2020.
De samenwerking met Evelien heb ik als prettig ervaren. Evelien heeft de kennis en de rust om een leerling een goed gevoel te geven en beter naar zichzelf te leren kijken. Middels kleine stappen leidt zij het kind naar wat meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze leert het kind inzien wat hij of zij nodig heeft en hier ook daadwerkelijk naar te handelen. Er wordt een uitbereid verslag geleverd voor ouders, leerkracht en Ib-er.

Celine Nijenhuis
5 jaar geleden

Als contactpersoon van samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past heb ik kennis genomen van de werkzaamheden van Evelien Woudsma. Zij heeft veel expertise op het gebied van leerstofafstemming. Stelt kleine, concrete doelen. Ze maakt alles voor alle partijen inzichtelijk met heldere verslagen. Ze begeleidt de leerlingen kundig en staat in goede verbinding met de school en ouders.

Miranda van Baaren, Intern begeleider Da Vinci
5 jaar geleden

juli 2019 - Voor twee onderwijs ondersteuningsarrangementen heb ik Evelien Woudsma gevraagd om twee leerlingen gedurende een half jaar te begeleiden. Evelien heeft dit uitstekend gedaan: beide kinderen hebben een enorme vaardigheidsgroei laten zien. Naast de vriendelijke en persoonlijke begeleiding vond ik als intern begeleider de verslagen duidelijk: Evelien werkt met doelen en maakt door middel van kleuren zichtbaar of deze zijn behaald. Hierdoor is het voor ouders, kinderen en leerkrachten meteen inzichtelijk wat de leerdoelen voor de komende periode zijn.

kind groep 7, ADHD
5 jaar geleden

januari 2018 - "Ik vind het jammer dat de lessen stoppen, maar ik heb er heel veel aan gehad. Ik vond het heel leuk. Ik was eerst als een steile berg die naar beneden ging, maar door de lessen ging ik weer omhoog. Ik weet hoe ik mijn eigen doel kan bereiken en dat lukt nu. Ik ben meer wijzer geworden, dan dat ik echt rustiger ben geworden. Ik weet nu goed hoe ik het moet aanpakken. Daarom ben ik nu wijzer.”

Intern Begeleider
5 jaar geleden

januari 2018 - persoonlijk heb ik de samenwerking met Evelien als prettig ervaren. Ze is gedreven en probeert zo goed mogelijk aan te sluiten op de hulpvragen van een leerling. Evelien is intensief bij een leerling binnen het reguliere basisonderwijs betrokken geweest met behulp van de methodiek 'Beter bij de Les'. Deze methodiek heeft tot goede verbeteringen geleid in taakaanpak van de betreffende leerling, maar vooral de uitgebreide feedback van Evelien naar de verschillende betrokkenen, de samenwerking en het goed afstemmen op de zone van naaste ontwikkeling van deze leerling hebben ervoor gezorgd dat deze positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Ouder
5 jaar geleden

juni 2017 - Evelien heeft in de periode van april tot juni 2017 naar onze volle tevredenheid gefunctioneerd. Haar communicatievaardigheden op het niveau van mijn zoon (6 jaar) en haar inlevingsvermogen waren zeer goed. De één-op-één-begeleiding ging heel erg goed, zowel ik als mijn zoon hebben haar als een prettige juf ervaren. Mijn zoon ging met plezier naar school en praat nog steeds over juf Evelien.