Executieve functies

Moeite om aandacht vast te houden, te plannen, iets te onthouden en tegelijkertijd te doen en om taak- en doelgericht aan het werk te gaan?

 

Herkent u dit bij uw kind of bij een kind in uw klas? Dan heeft uw kind waarschijnlijk zwakke executieve functies. Dat kan komen door AD(H)D of leerproblemen. Eigenlijk houdt het in dat uw kind op school vaak problemen heeft met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties.

 

Zit uw kind op de basisschool in groep 5 t/m 8? Dan kan uw kind de training 'Beter bij de les' volgen van 25 bijeenkomsten. We gaan dan oefenen met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag.

Gecertificeerd trainer

'Beter bij de les'

Op school Prijs
Beter bij de Les - 25 bijeenkomsten op aanvraag

Reacties

Reactie Intern Begeleider

Persoonlijk heb ik de samenwerking met Evelien als prettig ervaren. Ze is gedreven en probeert zo goed mogelijk aan te sluiten op de hulpvragen van een leerling. Evelien is intensief bij een leerling binnen het reguliere basisonderwijs betrokken geweest met behulp van de methodiek 'Beter bij de Les'. Deze methodiek heeft tot goede verbeteringen geleid in taakaanpak van de betreffende leerling, maar vooral de uitgebreide feedback van Evelien naar de verschillende betrokkenen, de samenwerking en het goed afstemmen op de zone van naaste ontwikkeling van deze leerling hebben ervoor gezorgd dat deze positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Reactie leerling (groep 7)

"Ik vind het jammer dat de lessen stoppen, maar ik heb er heel veel aan gehad. Ik vond het heel leuk. Ik was eerst als een steile berg die naar beneden ging, maar door de lessen ging ik weer omhoog. Ik weet hoe ik mijn eigen doel kan bereiken en dat lukt nu. Ik ben meer wijzer geworden, dan dat ik echt rustiger ben geworden. Ik weet nu goed hoe ik het moet aanpakken. Daarom ben ik nu wijzer.”

Reactie leerling (groep 8)

"Het gaat nu iedere keer makkelijker en beter in de klas. Ik kan nu sneller werken en ik heb minder uitleg nodig. Waarschijnlijk omdat ik tijdens de uitleg goed klaar zit en hoor wat de juf zegt. Ik vond de training leuk en leerzaam. Ik heb geluk dat ik zo geholpen ben. Niet ieder kind krijgt dit."

Meer informatie?