Technisch lezen

"Yes, eindelijk naar groep 3!"

Uw kind gaat naar groep 3 en gaat leren lezen. Al snel blijkt dat dit best moeilijk is. Op school wordt er veel geoefend en thuis doet u dit ook enthousiast. Iedereen doet zijn best en met name uw zoon of dochter, maar er zijn maar hele kleine stapjes van vooruitgang. Langzaam ziet u dat uw kind lezen niet leuk meer vindt en gefrustreerd raakt. En dit is wat u niet wil. Overal worden de zeilen bijgezet, terwijl u wacht op de beslissing om een extra jaar groep 3 te doen, een mogelijk dyslexieonderzoek of u wacht op een wonder.

 

"Yes, zaakvakken in groep 5!"

In groep 3 en 4 ging het lezen moeizaam en is er helaas een achterstand opgelopen. Alles wat met lezen te maken heeft, voelt als 'moeten'. Het maken van leeskilometers lukt niet. Terwijl u weet dat uw kind dat zo hard nodig heeft. Nu kijkt uw kind uit naar groep 5, want daar krijg je aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Goed en vlot kunnen lezen zou bij deze vakken wel enorm helpen.

 

Ik kan uw kind met leesproblemen weer op weg helpen, ook bij (mogelijke) dyslexie

Gecertificeerd trainer:

"Dyslexie; praktisch van A tot Z"

Het traject

Tijdens het traject in groep 3 en 4 oefenen we gericht de leesvaardigheid op letter-, woord-  en tekstniveau, maken we leeskilometers en gaan we op zoek naar leuke boeken om de leesmotivatie te vergroten.

Tijdens het traject in groep 4 t/m 8 gaan we door met het gericht oefenen van de basistechniek, bevorderen we de leesvloeiendheid en gaan we op zoek naar leuke boeken om de leesmotivatie te vergroten. Uiteindelijk is het doel functioneel geletterd te worden. Dat wil zeggen hardop lezen op AVI-E6 en stillezen op het tempo zodat de ondertiteling van een film te volgen is.

 

Bij beide trajecten is het van belang dat de ouders een actieve rol hebben en waar mogelijk werken we samen met de school.

Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op: