Spelling

De begeleiding wordt gegeven door middel van de KWeC-methodiek. Deze methodiek heeft als doel om de spellingshandeling te automatiseren, waardoor uw kind niet gehinderd wordt tijdens het spellen en niet steeds hoeft na te denken.

 

Deze methodiek kenmerkt zich door;

- het klinkerschema; waar alle klinkers per categorie en familie terug te vinden zijn

- de multisensoriele aanpak; er wordt beroep gedaan op de visuele, tactiele en auditieve zintuigen. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt aan emoties.

 

Deze aanpak is ook in te zetten als uw zoon of dochter dyslexie als oorzaak heeft van de spellingsproblematiek.

Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op: